วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ TU-GET

ข้อสอบเก่า TU-GET ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ต้องการสอบเรียนต่อ

http://www.ziddu.com/download/8468208/tu-get2545.PDF.html

http://www.ziddu.com/download/8468209/tu-get2540.PDF.html

2 ความคิดเห็น: